Živočíšna výroba

Spoločnosť TORNO, s.r.o., sa špecializuje na chov hovädzieho dobytka plemena LIMOUSINE.

Náš chov je zaradený v KUMP. Od roku 2014 hospodárime na poľnohospodárskej pôde v katastrálnych územiach Nižný a Vyšný Tvarožec. Je to oblasť s horšími pôdno-klimatickými podmienkami v nadmorskej výške 400 – 600 m n.m.

Zvieratá sú chované pastevným spôsobom počas väčšiny roka. V zimnom období keď prichádzajú na svet malé teliatka je dobytok ustajnený v dvoch novo vybudovaných priestranných zimoviskách.

Náš chov je zameraný predovšetkým na chov plemenného materiálu: plemenní býci a jalovice a odchov zástavového dobytka.